English versionDeutschFrançaisрусский中国的

Likwidacja szkód

LCS Loss Control Service sp. z o.o. jest wiodącym na rynku polskim zewnętrznym likwidatorem szkód, działającym nieprzerwanie od 2005 roku, jesteśmy liderem wśród firm w tej branży.

Współpracujemy praktycznie ze wszystkimi działającymi na rynku polskim Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Nasz zespół liczy ponad 40 pracowników w Centrali w Warszawie oraz pracujących  indywidualnie w dużych miastach w Polsce.

Jako wyznacznik jakości naszej pracy przyjęliśmy dwa, w naszej ocenie fundamentalne kryteria:

  • sprawność operacyjną rozumianą, jako szybkość działania, przestrzeganie obowiązujących terminów, sprawność przepływu informacji zarówno wewnątrz firmy jak i w relacjach z klientem
  • poprawność merytoryczną rozumianą, jako posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy fachowej niezbędnej do analizy konkretnego przypadku, oraz wiedzy likwidacyjnej pozwalającej na prowadzenie procesu likwidacji szkody od początku w sposób, który będzie odpowiadał na potrzeby Towarzystwa Ubezpieczeniowego przy podejmowaniu decyzji, jako końcowego odbiorcy naszej pracy.

Uznaliśmy, iż powyższe dwa elementy najpełniej opisują jakość likwidacji szkód, a brak lub niedostatki jednego z nich powodują, iż drugi element nie jest w stanie tego w pełni skompensować. Z drugiej zaś strony, jeżeli dbamy o te dwa podstawowe kryteria mamy pewność, iż zlikwidowana przez nas szkoda jest zlikwidowana w najlepszy możliwy sposób.

Jako konieczne dla utrzymania odpowiedniego poziomu powyższych kryteriów jakościowych uznaliśmy oparcie się w procesie likwidacji wyłącznie na własnych strukturach, począwszy od oględzin poprzez wyliczenie wartości odszkodowań, opinie specjalistyczne aż do sporządzenia końcowego raportu (także z odniesieniem się do istnienia bądź nie odpowiedzialności w szkodzie) oraz wydzielenie zespołów dostosowanych do zróżnicowanych, w zależności od charakteru szkody, procesów likwidacji szkód.

KORZYŚCI Z WSPÓŁPRACY Z LCS

  • ujednolicenie standardu likwidowanych szkód dla całej puli przekazanej do likwidacji niezależnie od rejonu wystąpienia szkody czy też rodzaju ryzyka
  • zapewnienie dostępności wszystkich informacji związanych z przebiegiem likwidowanych szkód w systemie on-line w czasie rzeczywistym poprzez platformę internetową
  • dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych zapewniających realizację likwidacji pojedynczej szkody w najkrótszym możliwym czasie – w szczególnych przypadkach są to dwie godziny niezależnie od lokalizacji.
  • sieć własnych  rzeczoznawców na terenie całego kraju
  • możliwość korzystania z silnego zespołu profesjonalistów, pracujących wyłącznie dla LCS, podlegających w ramach polityki personalnej LCS stałym szkoleniom, ustawicznemu podnoszeniu kwalifikacji.
  • wyodrębniony zespół kontroli wewnętrznej, oraz prowadzenie ustawicznych badań poziomu satysfakcji klientów
  • permanentne działania antyfraudowe w likwidowanych szkodach
  • najniższe ceny usług w stosunku do ich jakości i zakresu

OPIS OFERTY

 

1. krótki opis procesów (procesy dla specyficznych ryzyk mogą odbiegać od niniejszego ogólnego opisu)

1.1.  Zgłoszenie szkody jest dokonywane na adres e-mail poczta@lcservice.pl lub jest dokonywane poprzez interfejs www Systemu Ewidencji Szkód FERO -  korzystanie z tej drogi zgłoszeń zapewnia Państwu rejestrację zlecanych szkód w czasie rzeczywistym.  Po otrzymaniu zgłoszenia mailowego szkoda jest rejestrowana w systemie szkodowym LCS, po rejestracji zwrotnym mailem do zleceniodawcy przesyłane jest potwierdzenie przyjęcia zlecenia wraz z nadanym numerem szkody w celu późniejszej łatwej identyfikacji zdarzenia. Przy zlecaniu szkód  z wykorzystaniem udostępnionej aplikacji zarówno sama rejestracja jak i mail potwierdzający są wysyłane w czasie rzeczywistym. W naszym systemie szkodowym do identyfikacji posługujemy się również numerami szkód zleceniodawcy.

1.2.  Poszkodowany, niezwłocznie po zarejestrowaniu zlecenia, otrzymuje SMS z systemu szkodowego LCS informujący o tym, iż będziemy dokonywać oględzin szkód, wraz z podstawowymi danymi  identyfikującymi szkodę a także ogólnymi informacjami na temat procedury  oraz niezbędnych do przygotowania dokumentów

1.3.  System szkodowy LCS jest udostępniony sieci naszych likwidatorów / rzeczoznawców którzy na bieżąco odbierają zlecenia oględzin. Rzeczoznawca po otrzymaniu zlecenia kontaktuje się z poszkodowanym i ustala dogodny termin inspekcji.

1.4.  W trakcie oględzin zbierana jest dokumentacja fotograficzna z oznaczeniem zdjęć koordynatami GPS oraz sporządzany protokół szkodowy w zależności od rodzaju szkody, zbierane są także fotokopie dokumentów dostępnych w dacie oględzin

1.5.  Zespół kosztorysantów na podstawie pozyskanej dokumentacji wykonuje kosztorys szkodowy, kosztorys jest sporządzany w programie NORMA, Audatex, Eurotax, InfoEkspert zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy
Całość zebranej dokumentacji jest przekazywana w formie elektronicznej do zleceniodawcy , w przypadku korzystania z udostępnionego interfejsu do Systemu Ewidencji Szkód FERO zarówno poszczególne etapy postępów w realizowanym zleceniu jak też udostępniane dokumenty są widoczne on-line zgodnie z rzeczywistym czasem wprowadzania dokumentów i czynności do ewidencji po stronie LCS