English versionDeutschFrançaisрусский中国的

O firmie

OGÓLNE INFORMACJE O LCS LOSS CONTROL SERVICE SP Z O.O.

LCS Loss Control Service sp. z o.o. jest wiodącym na rynku polskim zewnętrznym likwidatorem szkód oraz konsultantem technicznym i inżynierskim dla polskich i międzynarodowych podmiotów, działającym nieprzerwanie od 2005 roku, zaliczamy się do pierwszej trójki największych i najbardziej doświadczonych firm w tej branży. Współpracujemy praktycznie ze wszystkimi działającymi na rynku polskim liczącymi się podmiotami w branży. Nasz zespół liczy ponad 40 pracowników w Centrali w Warszawie oraz pracujących  indywidualnie w dużych miastach w Polsce.

Jako wyznacznik jakości naszej pracy przyjęliśmy dwa, w naszej ocenie fundamentalne kryteria:

  • sprawność operacyjną rozumianą, jako szybkość działania, przestrzeganie obowiązujących terminów, sprawność przepływu informacji zarówno wewnątrz firmy jak i w relacjach z klientem
  • poprawność merytoryczną rozumianą, jako posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy fachowej niezbędnej do analizy konkretnego przypadku, oraz wiedzy procesowej pozwalającej na prowadzenie procesu od początku w sposób, który będzie odpowiadał na potrzeby Klienta przy podejmowaniu decyzji, jako końcowego odbiorcy naszej pracy.

Uznaliśmy, iż powyższe dwa elementy najpełniej opisują jakość prowadzonych procesów, a brak lub niedostatki jednego z nich powodują, iż drugi element nie jest w stanie tego w pełni skompensować. Z drugiej zaś strony, jeżeli dbamy o te dwa podstawowe kryteria mamy pewność, iż sprawa jest prowadzona przez nas w najlepszy możliwy sposób.

Jako konieczne dla utrzymania odpowiedniego poziomu powyższych kryteriów jakościowych uznaliśmy oparcie się w procesie obsługi sprawy wyłącznie na własnych strukturach, oraz wydzielenie zespołów dostosowanych do zróżnicowanych, w zależności od charakteru szkody, procesów likwidacji szkód.

KORZYŚCI Z WSPÓŁPRACY Z LCS

  • ujednolicenie standardu prowadzonych spraw dla całej puli przekazanej do nas niezależnie od lokalizacji czy też charakteru sprawy
  • zapewnienie dostępności wszystkich informacji związanych z przebiegiem spraw w systemie on-line w czasie rzeczywistym poprzez platformę internetową
  • dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
  • sieć własnych  rzeczoznawców na terenie całego kraju
  • możliwość korzystania z silnego zespołu profesjonalistów, pracujących wyłącznie dla LCS, podlegających w ramach polityki personalnej LCS stałym szkoleniom, ustawicznemu podnoszeniu kwalifikacji.
  • wyodrębniony zespół kontroli wewnętrznej, oraz prowadzenie ustawicznych badań poziomu satysfakcji klientów
  • permanentne działania antyfraudowe w prowazonych sprawach
  • najniższe ceny usług w stosunku do ich jakości i zakresu