English versionDeutschFrançaisрусский中国的

Standardy

LCS Loss Control Service sp. Z o.o. zobowiazuje sie do przestrzegania nastepujacych terminów / zasad przy obsłudze szkód zleconych do likwidacji:

Kontakt z poszkodowanym / brokerem,
ustalenie terminu ogledzin
Dla zlecen odebranych przed 16:00 tego
samego dnia, dla zlecen odebranych po
16:00 najpózniej w dniu nastepnym. W
przypadku szkód z ubezpieczen
zawieranych z udziałem brokera kontakt
bedzie nastepowac za jego posrednictwem
chyba, ze broker zezwolił na bezposredni
kontakt z klientem.
Ogledziny Maksymalnie w ciagu 3 dni roboczych od
otrzymania zlecenia, w pilnych
przypadkach niezwłocznie po otrzymaniu
Raport wstepny / informacja wstepna W ciagu 3 dni od przeprowadzenia
lustracji, w pilnych przypadkach -
podstawowe informacje droga e-mailowa w
dniu nastepnym po dokonaniu ogledzin
(liczac dni robocze)
Pismo do poszkodowanego z wykazem
dokumentacji
W ciagu trzech dni od przeprowadzenia
lustracji, lista dokumentów jest wpisywana
do protokołu z lustracji. Jezeli w trakcie
analizy otrzymanej dokumentacji pojawi sie
koniecznosc jej uzupełnienia o dodatkowe
dokumenty wystapienie bedzie dokonane
bez zbytecznej zwłoki.
Odpowiedzi na kierowane listy / faksy / emaile W ciagu trzech dni roboczych od
otrzymania. W przypadku odwołan
odpowiedz powinna byc udzielona w
czasie umozliwiajacym ubezpieczycielowi
wydanie decyzji w sprawie z zachowaniem
ustawowych terminów. W przypadku gdy
dotrzymanie takiego terminu nie bedzie
mozliwe zostanie przekazana informacja o
tym fakcie z okresleniem
prawdopodobnego terminu przekazania
odpowiedzi wraz ze wskazaniem
przyczyny opóznienia
Monitowanie poszkodowanego o
brakujace dokumenty
Dwa razy w miesiacu (po otrzymaniu
czesci zadanej dokumentacji zostanie
wystosowane w ciagu trzech dni roboczych
pismo informujace o pozostałych
brakujacych dokumentach)
Informacje o aktualnym statusie szkody dla
ubezpieczyciela
Jeden raz w miesiacu
Raport posredni z wykazana wartoscia
bezsporna szkody
W ciagu 4 dni roboczych od uzyskania
dokumentacji pozwalajacej na jego
wydanie
Raport koncowy W ciagu siedmiu dni roboczych od daty
otrzymania dokumentacji pozwalajacej na
jego wydanie. W przypadku gdy
dotrzymanie takiego terminu nie bedzie
mozliwe zostanie przekazana informacja o
tym fakcie z okresleniem
prawdopodobnego terminu przekazania
odpowiedzi wraz ze wskazaniem
przyczyny opóznienia
Weryfikacja odwołan W ciagu siedmiu dni roboczych od
przekazania, pod warunkiem iz nie
wystepuje koniecznosc kompletacji
dodatkowej dokumentacji
Zmiana wysokosci rezerwy powyzej
100 000,- PLN
Informacja telefoniczna w ciagu tego
samego dnia od powziecia wiadomosci,
pisemne potwierdzenie w ciagu 48 godzin
Konflikt interesów Niezwłoczna informacja do
Ubezpieczyciela w celu ustalenia dalszych
kroków
Przekazywanie raportów do brokerów /
ubezpieczonych
Wyłacznie za zgoda Ubezpieczyciela
Współpraca w prowadzonym przez
Ubezpieczyciela postepowaniu sadowym
Obligatoryjna