English versionDeutschFrançaisрусский中国的

Szkody masowe innych podmiotów

W przypadku szkód masowych innych podmiotów  podobnie jak w przypadku dużych podmiotów spotykamy się z problemami wysokich franszyz bądź trudności w znalezieniu pokrycia ubezpieczeniowego w przypadku niektórych branż. LCS ze swojej strony proponuje kompleksowe rozwiązania w zakresie likwidacji szkód poniżej franszyzy, nadzoru nad postępowaniami regresowymi w odniesieniu do sprawców szkód, oraz w różnych formach zarządzania nieubezpieczonym ryzykiem. Oferujemy również usługi oceny ryzyka które pozwalają na przedstawienie ubezpieczycielowi wiarygodnego raportu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i unikanie w ten sposób wysokich franszyz bądź odmowy pokrycia ubezpieczeniowego.