English versionDeutschFrançaisрусский中国的

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Towarzystwa Ubezpieczeniowe stanowią zasadniczą grupę naszych klientów, dla zapewnienia możliwości obsługowych niezależnie od rodzaju ryzyka, z którego powstaje szkoda, niezależnie od przedmiotu szkody oraz grupy, do której przynależy klient.  Dzięki temu jesteśmy w stanie równie sprawnie obsługiwać proste, masowe szkody komunikacyjne, gdzie najistotniejsze jest sprawne szybkie przetwarzanie informacji jak też szkody w podziemnym mieniu kopalnianym gdzie konieczne jest duże doświadczenie i specjalistyczna wiedza.